Skip to content

Кличний відмінок правила вживання

Скачать кличний відмінок правила вживання fb2

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК. Розберімо ці правила і з’ясуймо, чому правила відмінок є таким важливим для української мови і які його форми є правильними! Кличний відмінок – одна правила відмінних рис української мови, яка робить її мелодичною та співучою. - тверда і мішана група –о: Галино, Вживання, Миколо, сестро, дівчино, Солохо  Звертання, що складаються з кількох назв, мають відмінок правила вживання 1. Мета: з’ясувати, скільки в українській мові відмінок відмінків іменників, пояснити учням, що собою являє кличний відмінок і де він найчастіше застосовується; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в кличний, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних кличний за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати любов до Батьківщини.

Як правильно звернутися, таблиця форм закінчень кличного відмінка, кличний відмінок залежно відміни правила композиции в скрапбукинге групи слова, як вживати слова у кличному відмінку правильно, Підготувка до ЗНО онлайн з укр мови.

Підготовка до ЗНО "Українська мова та література". Тести, статті і матеріали ЗНО , , року. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв в однині, кличний відмінок мають обидва слова: пане бригадире, пане агрономе, пат полковнику, пане директоре, пане лікарю, пане господарю.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, кличний відмінок має лише загальна назва. Прізвище виступає тут у формі називного відмінка: пане Шевчук, пані Шевчук, пане Андрієнко, пані Андрієнко. пане Яковенко. пані Яковенко. У звертаннях, що складаються із загальної назви і власного імені, кличний відмінок має як загальне слово, так і власне ім'я: брате Іване, друже Ярославе, пане Андрі. Кличний відмінок утворюється від іменників чоловічого, жіночого та середнього роду – назв осіб, а також від назв тварин, явищ природи, персоніфікованих предметів і вживається в українській мові при звертаннях.

Іменники у кличному відмінку мають форму, узгоджену з правописними нормами української мови. Закінчення. ОЕЄУЮ.  Йолкін, Окайомов Рубльов, Корабльов Горбачов, Хрущов Федоров, Семенов. 8. Правила вживання великої літери. Усі слова з великої літери. Перше слово з великої літери, а також власна назва, яка входить до складу словосполучення. Кли́чний або зверта́льний відмі́нок чи вокати́в (лат. casus vocativus, від voco — «кличу», «зову») позначає звертання до певної особи чи предмета.

Кличний відмінок посилює стилістичні функції звертань. Категорію кличного відмінка реконструюють уже у праіндоєвропейській мові. Утворення його форм у різних індоєвропейських мовах виявляє багато спільного. У таблиці наведені приклади утворення кличного відмінка від слова «вовк». Кличний відмінок. Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на -у (-ю), -е. 1. Закінчення -у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -к-о), іншомовні імена з основою на г, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж): батьку, синку, ударнику; Джеку, Жаку, Людвігу, Фрідриху; погоничу, слухачу, товаришу, також іменники діду, сину, тату.  3.

Закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із суфіксом -ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Богдане, голубе, друже, козаче, мосте. Як правило, обидва слова мають форму кличного відмінка у таких звертаннях, як друже Іване. Увага! Прізвище у звертанні завжди має форму називного відмінка: пане Ковальчук. Прикметники та займенники у складі звертання мають форму називного відмінка: шановний пане, моя зіронько.

Іменники середнього роду кличного відмінка не мають! Уважно ознайомтесь зі схемою форм кличного відмінка іменників. Таблиця 1. - Форми кличного відмінка іменників. Закінчення називного відмінка. Закінчення кличного відмінка. I відміна. твердий приголосний - а. 2. Вживання іменників-термінів чоловічого роду ІІ відміни у формі родового відмінка однини у професійному мовленні. 3. Особливості запису цифрової інформації.

4. Правопис та відмінювання числівників. 5. Узгодження числівників з іменниками.  При звертанні до особи вживається кличний відмінок (Григорію, колего). В усному мовленні перевага, як правило, віддається кличному відмінку. Цей відмінок надає звертанню теплоти, ласкавості. У випадках спілкування людей, не пов’язаних ні родинними стосунками, ні близькими відносинами, кличний відмінок також вживається. Іменники-звертання, вжиті в кличному відмінку, сприймаються як вираз поваги.

Розберімо ці правила і з’ясуймо, чому кличний відмінок є таким важливим для української мови і які його форми є правильними! Кличний відмінок – одна з відмінних рис української мови, яка робить її мелодичною та співучою.

Ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть неживої істоти. Отже, розберімося! Звертаючись до кого-, чого-небудь, українці вживають іменники в кличному відмінку. Звертатися можна за іменем, іменем по батькові, за прізвищем, науковим, військовим та іншим званням, за назвою посади, професії тощо, використовуючи водночас і слова украї.

rtf, fb2, EPUB, PDF