Skip to content

Правила по посудинам під тиском

Скачать правила по посудинам під тиском EPUB

На посудини, що тиском під тиском понад 0,07 мПа поширюються Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. ТОВ 'САН ПРОМ СЕРВІС ГРУП' правила, посудини під тиском, Черкаси, послуги з охорони праці, навчання, інформація, ТОВ "АН ПРОМ СЕРВІ ГРУП". Він передбачає подання органам Під письмової заяви адміністрації авіапідприємства - власника посудини, необхідних технічних документів на неї під, акт про установлення і т.

Дозвіл на запуск в роботу посудин, які підлягають реєстрації, видає Держнаглядохоронпраці після їхньої реєстрації і технічного опосвідчення. ПРАВИЛА будови та правила експлуатації посудин, що правила під тиском. ПРАВИЛА будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Посудини, що працюють під тиском, повинні бути забезпечені запірною тиском, приладами для вимірювання тиску, температури, запобіжними пристроями, покажчиками рівня рідини.

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.  Гідравлічне випробування пробним тиском. 1. Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік. Дія правил не розповсюджується на: посудини атомних енергетичних установок; посудини ємністю не більше 0, м3, які використовуються в дослідницьких цілях; посудини ємністю до 0,м3, для яких добуток тиску в МПа на ємність в м3 не перевищує 0,02, посудини, що працюють на плавзасобах і літальних апаратах, що працюють під вакуумом, посудини спеціального призначення військового відомства, прилади парового.  Проектування посудин, на які розповсюджується дія ДНАОП , можуть виконувати організації, що мають на це дозвіл органів Держпромгірнагляду* за умови дотримання вимог зазначеного вище ДНАОП.

Відступ від вимог Правил. Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском. Посудини, на які розповсюджуються "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", підлягають реєстрації і технічному обстеженню – огляду і випробуванню пробним тиском.

Передбачена реєстрація деяких посудин в органах Держнаглядохоронпраці. Реєстрації в цих органах не підлягають: · посудини холодильних установок і холодильних блоків у складі технологічних установок; · бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до л включно, встановлені стаціонарно, а також призначені для транспортування і (або) зберігання стиснених, зріджених і розчинених газ.

Посудини, що працюють під тиском, повинні піддаватися технічному огляду (зовнішньому, внутрішньому огляду і гідравлічному випробуванню) після монтажу до пуску в роботу, а також періодично в процесі експлуатації і в необхідних випадках позачергового опосвідчення.

Посудини, що працюють під тиском, повинні бути забезпечені запірною арматурою, приладами для вимірювання тиску, температури, запобіжними пристроями, покажчиками рівня рідини.  Судини під тиском понад 70 кПа відповідно до правил піддають технічному огляду і внутрішньому огляду до пуску в роботу, періодично і достроково.

У період експлуатації здійснюють такі види контролю: 1) внутрішній огляд (не рідше одного разу на чотири роки). Порядок реєстрації посудин, що працюють під тиском, установлюється правилами [33]. Він передбачає подання органам Держнаглядохоронпраці письмової заяви адміністрації авіапідприємства - власника посудини, необхідних технічних документів на неї (паспорт, акт про установлення і т. ін.). Дозвіл на запуск в роботу посудин, які підлягають реєстрації, видає Держнаглядохоронпраці після їхньої реєстрації і технічного опосвідчення.

Дозвіл на запуск в роботу, посудин, які не піддягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, видають особам, призначеним наказом по авіапідприємству для здійснення нагля. Категорія посудин, запобіжних пристроїв та приладів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного більше ніж на 0,5 бар, визначається таким чином: Для газоподібного середовища і тих рідин, тиск пари яких при максимально припустимій температурі перевищує нормальний атмосферний тиск ( мбар) більше ніж на 0,5 бар: а) для групи 1, якщо місткість перевищує 1 л і добуток PS x V перевищує 25 бар x л або якщо тиск PS перевищує бар.

б) для групи 2, якщо місткість перевищує 1 л і добуток PS x V перевищує 50 бар x л або якщо тиск PS перевищує бар, а також для всіх переносних в. Посудини, що працюють під тиском, належать до об'єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись вимог ДНАОП "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Дія цих Правил поширюється на: посудини, які працюють під тиском води з температурою вище °С або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см3), без урахування гідростатичного тиску; - посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа; - балони, призначені для транспортува.

EPUB, doc, fb2, djvu