Skip to content

Правила поділу на склади

Скачать правила поділу на склади rtf

Правила поділу слів на склади. Увага!Правила українського складоподілу склади завжди збігаються з правилами переносу слів з рядка в рядок, а також із визначенням у слові морфем поділу значущих частин). Правила складоподілу не завжди збігаються з правилами переносу слів із рядка в рядок та поділу їх на морфеми. Основні правила складоподілу. Поділ на склади.

СКЛАД. Поділ слова на складиСклад це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом повітря. Склад може мати тільки голосний звук або поєднання голосного і одного або більше приголосних звук. Тема: Склад. Поділ слова на склади. Мета: дати учням практичне уявлення про склад як вимовно-артикуляційну одиницю; ознайомити з природним поділом слів на склади; вчити визначати на слух склад, який вимовляється сильніше; ознайомити з терміном «наголос»; розвивати вміння розподіляти предмети за семантичними групами; виховувати любов до природи..

Конспект на урок Українська мова скачати. Правила поділу на склади. 1. У словах з відкритим складом складоподіл відбувається після голосного: ха - ти, ве - че - ря. 2. Якщо у слові є збіг двох і більше приголосних, причому перший із них глухий, то складоподіл відбувається після голосного: рі - чці, по - сто - я - ти, ві - кно. 3. Якщо у словах є збіг приголосних, причому перший з них дзвінкий, а другий глухий, то складоподіл відбувається між цими приголосними: книж - ка, гряд - ка, низ - ка.

4. До різних складів належать сусідні приголосні Р,М,Л,Н,Й,В: нор - ма, кар - лик, пов - ний. Copyright MyCorp © Створити безкоштовний сайт. Урок на тему "Склад. Наголос. Основні правила переносу" (5 клас). библиотека материалов. Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Мета: поглибити знання учнів про склад і наголос, познайомити їх з основними правилами переносу; виробляти вміння правильно ділити слова на склади, правильно наголошувати слова; виховувати мовленнєву культуру учнів.

Тип уроку: осмислення і засвоєння нових знань. Обладнання: таблиця, таблиці із завданнями. Склад це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад утворюється голосним звуком, який називають складотворним, або голосним і одним або кількома приголосними. Закритим називається склад, який закінчується на приголосний звук: свіч-ка, без-під-став-ний. Правила поділу слів на склади. 1. Приголосний між двома голосними належить до наступного складу: про-по-зи-ці-я, за-ку-ток.

2. Два дзвінкі або глухі приголосні належать до наступного складу: рі-зьба, ми-ска, дру-жба. 3. Якщо між голосними є кілька приголосних, то [й], [в], [р], [л], які стоять після голосного, належать до попередньго складу, а звуки, що знаходяться після них — до наступного складу: май-же, лій-ка, мов-ник, скар-га, пил-ка.

Якщо другий приголосний [й], [р], [л], то разом з попереднім п. навчити учнів ділити слова на склади, вдосконалювати вміння визначати наголос у слова, збагачувати словниковий запас слів учнів; розвивати увагу та пам'ять. Лінгвісти виділяють таке поняття, як склади. Вивчають мову потрібно вміти правильно визначати їх межі в словах і розрізняти їх за видами. Розглянемо основні види складів, а також правила.

doc, fb2, fb2, doc